บริการรถรับส่ง ฟรี วันที่ 26 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลด (PDF, 12KB)

เรื่อง กำหนดวันรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง กำหนดวันรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

             โดยที่เป็นการสมควรให้การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
อ่านทั้งหมด...

เรื่อง กำหนดวันรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง กำหนดวันรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

           โดยที่เป็นการสมควรให้การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติที่กำหนด
อ่านทั้งหมด...

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _