ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  
อ่านทั้งหมด...

มอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยผู้พิการประเภทรถสามล้อชนิดมือโยก

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง    รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป

ประจำปี พ..๒๕๖๒

            ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน    ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  และสอบแข่งขันวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น 
อ่านทั้งหมด...

โครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _