สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) (รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

ดาวน์โหลด (PDF, 478KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 117KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _