เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคลองสวน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคลองสวน

           อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคลองสวนขึ้น  เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแพร่ด้านวิชาการ  การศึกษา  สุขภาพ  กีฬา  และวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด (PDF, 42KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _