ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง    เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและงค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  

ดาวน์โหลด (PDF, 26KB)

         

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _