เรื่อง  การประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคลองสวน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง  การประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านคลองสวน

 ———————————–

                   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๓ วรรค ๓ กำหนดให้วาระเริ่มแรก เมื่อคณะบริหารดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปี    ให้คณะบริหารยกเว้นประธานสภาเด็กฯจับสลากออกกึ่งหนึ่ง และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่มีวาระการดำรงตำแหน่งสองปี ตามแนวทางการจับฉลากออกของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน นั้น

ดาวน์โหลด (PDF, 63KB)

         

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _