เรื่อง กำหนดวันรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง กำหนดวันรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

           โดยที่เป็นการสมควรให้การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติที่กำหนด

ดาวน์โหลด (PDF, 54KB)


 

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _