เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

ที่  ๗๔๑/๒๕๕๕

เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

 

          เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เป็นไปด้วยความรวดเร็วคล่องตัว  รวมทั้ง เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่ง

ดาวน์โหลด (PDF, 61KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _