เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

———————-

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ที่ประสงค์    เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ลงวันที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน นั้น 

ดาวน์โหลด (PDF, 28KB)


         • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _