โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัย การรักษาวินัยการดำเนินการทางวินัย ให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิทยากร จ่าเอกรุ่งเพชร รัตน์ประโคน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองบางแก้ว อำเภอบางพลี

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _