แจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูง ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๑๔ เมตร รทก.

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๗ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๒๗ เมตร รทก.

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๓๕ เมตร รทก.

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๒๒ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๓๙ เมตร รทก.

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๕๔ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๓๙ เมตร รทก.

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๙ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๓๕ เมตร รทก.

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๙ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๒๗ เมตร รทก.

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๕๓ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๑๕ เมตร รทก.

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. น้ำขึ้นสูงสุด ๓.๐๒ เมตร รทก.

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _