เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ครุฑ

ประกาศอำเภอพระสมุทรเจดีย์

เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

         ด้วยประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ทำคำร้องยื่นต่อนายอำเภอพระสมุทรเจดีย์  เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน 


ดาวน์โหลด (PDF, 26KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _