เรื่อง สอบราคาซื้อเรือไฟเบอร์ท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๔ ลำ

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้อเรือไฟเบอร์ท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๔ ลำ

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเรือไฟเบอร์ท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน ๔ ลำ ตามรายการ (รายละเอียดตามกำหนด)

            ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

            ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๗,๔๒๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด (PDF, 149KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _