เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเคลื่อนที่

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเคลื่อนที่

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๗๐ แรงม้า เครื่องยนต์เบนซิน ระบบสตาร์ทด้วยไฟฟ้าหรือเชือกดึง สูบน้ำได้ถึง ๑,๗๐๐ ลิตร/นาที จำนวน ๑ เครื่อง (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา) ราคากลางที่กำหนด ๖๐๐,๐๐๐.- บาท ( หกแสนบาทถ้วน ) ตามรายการ ดังนี้


ดาวน์โหลด (PDF, 133KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _