เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ซีซี เป็นรถยนต์ที่นั่ง ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซล เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ เทป และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานและติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน วิทยุสื่อสาร และสัญญาณเสียงไซเรน รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา) ราคากลางที่กำหนด ๑,๑๙๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ดาวน์โหลด (PDF, 119KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _