เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ( รถตู้ )

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ( รถตู้ )

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ( รถตู้ ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ( ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ ) ราคากลางในการดำเนินการ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( สองล้านบาทถ้วน ) ตามรายการ ดังนี้

สอบราคาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) จำนวน ๑ คัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลด (PDF, 83KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _