เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ครุฑ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

********************************************

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ ( รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ )  จำนวน ๑ คัน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ ราคางบประมาณที่ตั้งไว้ ๗๘๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


ดาวน์โหลด (PDF, 79KB)

ดาวน์โหลด (PDF, 80KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _