เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งป้ายจราจร พร้อมงานด้านความปลอดภัยจราจร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งป้ายจราจร พร้อมงานด้านความปลอดภัยจราจร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างติดตั้งป้ายจราจร พร้อมงานด้านความปลอดภัยจราจร ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำความสะอาดสีเดิมราวสะพาน,เก็บงานคอนกรีตตรวจสะพานทางเดินเท้า  (๘ สะพาน) งานทาสีรองพื้น ,พร้อมทาสีจริงราวสะพาน,ทางเดินเท้า งานติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง พร้อมติดหมุนลูกแก้วไฟกระพริบ ตีเส้นชะลอความเร็ว,งานทางม้าลาย,ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายไฟก้างปลา,เขตโรงเรียน ,ติดตั้งป้ายบอกทาง,ติดตั้งป้ายรถเมล์,ติดตั้งการ์ดเรลคอสะพาน พร้อมเก็บงานแล้วเสร็จ   (ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

           งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน  ๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๓,๘๒๗.๔๔ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์)


ดาวน์โหลด (PDF, 96KB)

ดาวน์โหลด (PDF, 59KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 31KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _