เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคลองสวน-คลองนา หมู่ที่ ๑

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคลองสวน-คลองนา หมู่ที่ ๑   ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนคลองสวน-คลองนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการโดยทำการขุดวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø ๑.๒๐ เมตร ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร รวม ๒ จุดหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _