เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยศิริ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยศิริ หมู่ที่ ๓
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยศิริ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๑๔๓.๐๐ เมตร วัสดุชั้นรองพื้นทางชนิดหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทรายหยาบ หนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร วัสดุชั้นรองพื้นทางชนิดลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๘๕ เมตร วัสดุชั้นรองพื้นทางชนิดหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการรวม ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๖๙๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมทำการตีเส้นจราจร หมุดลุกแก้วติดถนนชนิดไฟกระพริบ โซล่าเซลล์สีเหลือง พร้อมติดป้ายไฟกระพริบเตือนทางแยก โซล่าเซลล์ ขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด) ด้วยวิธีสอบราคา

ดาวน์โหลด (PDF, 90KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 33KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 43KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _