เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซอยต้นสน ๓ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซอยต้นสน ๓  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บริเวณซอยต้นสน ๓   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำซอยต้นสน ๓ ผิวจราจรกว้าง  ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๗.๕๐ เมตร คอนนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๕  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ตารางเมตร  (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

            ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

            ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๒,๓๕๘.๓๘ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทสามสิบแปดสตางค์)


ดาวน์โหลด (PDF, 98KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 89KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 32KB)

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _