เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยคลองป่าง หมู่ที่ ๔

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยคลองป่าง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  

อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณซอยคลองป่าง หมู่ที่ ๔    ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการลงหินคลุกพร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดแน่น ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร   ยาว   ๘๓๕.๐๐ เมตร   หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร   หริพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๑๗๕.๐๐   ตารางเมตร ( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด ) อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _