เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๖๐

…………………………….

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน   จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐         

                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ  ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  จังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

                   .ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

          สำนักปลัด

พนักงานจ้างทั่วไป                                     จำนวน                  ตำแหน่ง          ๑.ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำดับเพลิง) จำนวน ๑        อัตรา

          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            

พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป         จำนวน                   ตำแหน่ง

๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข              จำนวน           ๑        อัตรา

๒.ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ                      จำนวน           ๑        อัตรา 

         กองช่าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ                               จำนวน                   ตำแหน่ง

๑.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา                        จำนวน           ๒        อัตรา

๒.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า                        จำนวน           ๑        อัตรา   


ดาวน์โหลด (PDF, 167KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _