เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กโดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

                   ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                     ๑.๑  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน 

                     ๑.๒  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๙ – ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐ )

                     ๑.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอื่น ๆ  ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

 

ดาวน์โหลด (PDF, 88KB)


  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _