เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอุทิศ ๙๐-คลองสวน (หน้าโรงงานคลองสวนการฝ้าย) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอุทิศ ๙๐-คลองสวน (หน้าโรงงานคลองสวนการฝ้าย) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

                องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนประชาอุทิศ ๙๐-คลองสวน (หน้าโรงงานคลองสวนการฝ้าย) หมู่ที่  ๒  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร  คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตรและทางเชื่อม หินคลุกหนาเฉลี่ย  ๐.๓๐  เมตร  ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ เมตร  พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

ดาวน์โหลด (PDF, 116KB)

 

ดาวน์โหลด (PDF, 71KB)

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _