เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน หมู่ที่ ๒,๓  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนประชาอุทิศ๙๐-คลองสวน หมู่ที่ ๒,๓  ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการยกระดับถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐  เมตร  ยาวรวม ๑,๔๙๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๖๘.๐๐  ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน )   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้เป็นเงิน ๗,๖๕๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด (PDF, 114KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 41KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 31KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _