เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปาบาดาล บริเวณเลียบคลองในเขตตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๑,๓,๔

ครุฑ

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปาบาดาล บริเวณเลียบคลองในเขตตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๑,๓,๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อประปาบาดาล บริเวณเลียบคลองในเขตตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๑,๓,๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน  ๔  สาย   ดังนี้ สายที่ ๑ โครงการวางท่อประปาบาดาล เลียบคลองขุนราชพินิจใจ –คลองแทน หมู่ที่ ๑-๔   สายที่ ๒ โครงการวางท่อประปาบาดาลเลียบคลองบางระนก , คลองรางโพธิ์ ,คลองรางน้อย ,คลองสาหร่าย , คลองเสือร้องและคลองบางด้วน หมู่ที่ ๑,๓  , สายที่ ๓ โครงการวางท่อประปาบาดาลเลียบคลองสวน –บ้านล่าง หมู่ที่  ๓  สายที่ ๔ โครงการวางท่อประปาบาดาลเลียบคลองเจ๊ก –คลองสวนเก่า  หมู่ที่  ๓,๔  (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _