เรื่อง ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณแท็งก์ประปาบาดาล หมู่ที่ ๓

ครุฑ

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณแท็งก์ประปาบาดาล หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณแท็งก์ประปาบาดาล หมู่ที่ ๓  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสี ASTM ขนาด ø  ๖ ” ขนาดค่าเฉลี่ยความลึก ๕๕๐-๖๐๐  เมตร พร้อมเดินระบบท่อดูดระบบประปา และทำการอุดกลบบ่อบาดาลเดิม (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

             ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๒,๙๕๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

             ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น      ๒,๙๕๐,๙๕๗.๕๖ บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางค์) อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _