เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชลิต หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชลิต หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชลิต หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้างผิวจราจร ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร วัสดุชั้นรองพื้นทางหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ทรายหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๔๘ บ่อ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๘.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลด (PDF, 120KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _