เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเล้าเป็ด หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเล้าเป็ด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเล้าเป็ด หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ทรายหนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ท่อ คสล. ขนาด ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน ๒๘ บ่อ หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _