เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองสรรพสามิต ( บริเวณบ้านตาไฟ-คลองแทน) หมู่ที่ ๔

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองสรรพสามิต ( บริเวณบ้านตาไฟ-คลองแทน) หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลองสรรพสามิต ( บริเวณบ้านตาไฟ-คลองแทน) หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยก่อสร้างถนนลูกรังช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พร้อมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมสะพานพื้นที่ดำเนินการรวม ๒ ช่วง ไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๔.๐๐ ตารางเมตร ( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _