เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตาผัด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตาผัด หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยตาผัด หมู่ที่ ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง   ๗.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร  หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ทรายหนา ๐.๐๕ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐  เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๘๗๐.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒  ทำการก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดกว้าง   ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๖.๐๐ เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร  หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๓๖.๐๐ ตารางเมตร สะพาน  ทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร พร้อมทางลาดคอสะพาน (รายละเอียดตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ดาวน์โหลด (PDF, 115KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 88KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 940KB)

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _