เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะพร้อมบ่อพักและขยายถนน บริเวณถนนประชาอุทิศ 90-คลองสวน บริเวณคลองบางระนกถึงคลองรางโพธิ์ หมู่ที่ 3,4 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะพร้อมบ่อพักและขยายถนน

บริเวณถนนประชาอุทิศ ๙๐-คลองสวน บริเวณคลองบางระนกถึงคลองรางโพธิ์

หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

****************************************

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะพร้อมบ่อพักและขยายถนน บริเวณถนนประชาอุทิศ ๙๐-คลองสวน บริเวณคลองบางระนกถึงคลองรางโพธิ์ หมู่ที่ ๓,๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ โดยทำการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำสาธารณะขนาด ø ๑.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑,๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักและขยายถนน ค.ส.ล.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๒.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

งบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้  เป็นเงิน ๗,๙๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


ดาวน์โหลด (PDF, 116KB)

ดาวน์โหลด (PDF, 32KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 144KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 44KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _