เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคลองสวน-ลูกโค,คลองสวน-ลูกวัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคลองสวน-ลูกโค,คลองสวน-ลูกวัว  หมู่ที่  ๔   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคลองสวน-ลูกโค,คลองสวน-ลูกวัว  หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง  ๘.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร  หินคลุกหนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร  ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ เมตร  คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร  พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด ø ๑.๐๐ เมตร และบ่อพักจำนวน ๕๒ บ่อ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร   (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)  ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์

 


ดาวน์โหลด (PDF, 115KB)

ดาวน์โหลด (PDF, 31KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 95KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _