เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคลองสวน-ลูกโค,คลองสวน-ลูกวัว หมู่ที่ 4

 

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคลองสวน-ลูกโค,คลองสวน-ลูกวัว  หมู่ที่  ๔   ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนคลองสวน-ลูกโค,คลองสวน-ลูกวัว  หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง  ๘.๐๐  เมตร  ยาว  ๙๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร  หินคลุกหนาเฉลี่ย  ๐.๒๐  เมตร  ทรายหยาบหนา ๐.๐๕ เมตร  คอนกรีตหนา ๐.๒๐  พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด ø ๑.๐๐ เมตร และบ่อพักจำนวน ๕๒ บ่อ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้  เป็นเงิน  ๑๔,๐๘๐,๐๐๐ บาท   (สิบสี่ล้านแปดหมื่นบาทถ้วน )


ดาวน์โหลด (PDF, 116KB)

ดาวน์โหลด (PDF, 34KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _