เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาร่วมใจ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๓.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ทรายหยาบ ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๑.๐๐ ตารางเมตร ( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด ) อ่านทั้งหมด…

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _