เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

ที่  ๙๑๗/๒๕๕๗

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

        เพื่อให้การปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบการกระทำการทุจริตหรือร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลที่ส่อเจตนาไปในทิศทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ นั้น

 

ดาวน์โหลด (PDF, 21KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _