เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

           ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ๓๖ จุด จำนวน ๑ โครงการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) ราคากลางในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๙๙๗,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _