รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน

ดาวน์โหลด : รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน

ดาวน์โหลด : รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด : รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

ดาวน์โหลด : รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน

bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _