ยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

      เรื่อง  ให้เจ้าของทีดินยื่นแบบและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๖๑

      เรื่อง  ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ใน  ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  อันต้องเสียภาษีโรงเรือน  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์  ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

      เรื่อง ให้เจ้าของป้ายซึ่งได้ติดตั้งป้ายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย และกรอกรายการในแบบพิมพ์  และยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ดาวน์โหลด (PDF, 58KB)


 
 

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _