ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีการป้องกันและระวังอัคคีภัย พร้อมฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์เครื่องดับเพลิง เพื่อรองรับเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _