เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยลำพู หมู่ที่ ๒

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยลำพู หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บริเวณซอยลำพู หมู่ที่ ๒   ตำบลบ้านคลองสวน   อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๙.๐๐ เมตร วัสดุชั้นรองพื้นทางชนิดหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๖.๐๐   เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)    อ่านทั้งหมด…

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _