เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและยกระดับถนน ค.ส.ล.คลองสวน-บ้านล่าง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและยกระดับถนน ค.ส.ล.คลองสวน-บ้านล่าง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

            องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและยกระดับถนน ค.ส.ล. คลองสวน-บ้านล่าง หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดาวน์โหลด (PDF, 67KB)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด (PDF, 22KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _