เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาทรงไทยวัดคลองมอญ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาทรงไทยวัดคลองมอญ หมู่ที่ ๒

ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

               องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศาลาทรงไทยวัดคลองมอญ หมู่ที่ ๒  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยทำการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม ราวบันไดสแตนเลส และปูพื้นกระเบื้องเซรามิค พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า  ๔๗๗.๘๙ ตารางเมตร (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด)

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท                (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

             ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๒,๖๔๓.๐๗ บาท (เจ็ดแสนสองพันหกร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสตางค์)


ดาวน์โหลด (PDF, 89KB)

ดาวน์โหลด (PDF, 41KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 30KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _