เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง  ขอยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

          ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ได้ประกาศประกวดราคาซื้อรถดับเพลิง  ความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ความจุโฟมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลิตร  เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า (๑๐ ล้อ) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ๑ คัน ราคากลางในการประกวดราคาซื้อวงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (-แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน-) รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ ๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ดาวน์โหลด (PDF, 378KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _