เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศ์กเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศ์กเมตร

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศ์กเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

           ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร   จำนวน  ๒  คัน  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) ราคากลางในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้ ๔,๖๐๐,๐๐๐.-บาท  (-สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน-)


ดาวน์โหลด (PDF, 110KB)

ดาวน์โหลด (PDF, 59KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 629KB)

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _