ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ทำการสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณที่ทำการสำนักงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

           องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน หมู่ที่  ๔  ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ โดยขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมท่อเหล็กอาบสังกะสี ASTM ขนาด ø  ๖ ” ขนาดค่าเฉลี่ยความลึก ๕๕๐-๖๐๐  เมตร พร้อมเดินระบบท่อดูดระบบประปา และทำการอุดกลบบ่อบาดาลเดิม  ( รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน )  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคางบประมาณที่ตั้งไว้และใช้เป็นราคาในการดำเนินการครั้งนี้  เป็นเงิน ๒,๙๓๐,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)


ดาวน์โหลด (PDF, 127KB)

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _