เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเจ็ก บริเวณถนนคลองสวน-คลองแทน หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ครุฑ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเจ็ก บริเวณถนนคลองสวน-คลองแทน  หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองเจ็ก บริเวณถนนคลองสวน-คลองแทน หมู่ที่  ๔ ตำบลบ้านคลองสวน  อำเภอพระสมุทรเจดีย์   จังหวัดสมุทรปราการ  โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร   ยาว  ๒๑.๐๐ เมตร  พร้อมถนนคอนกรีตเชื่อมคอสะพานทั้ง ๒ ข้าง (รายละเอียดตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวนกำหนด )  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด (PDF, 115KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 33KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 64KB)

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _