เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน  จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กโดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้

                   ๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 

                     ๑.๑  เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  ๖  เดือน 

                     ๑.๒  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ( ตั้งแต่ มกราคม ๒๕๕๗ – ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘ )

                     ๑.๓  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอื่น ๆ  ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

 

ดาวน์โหลด (PDF, 29KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 28KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 30KB)


 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _