เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน   จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐         

               ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อ  ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล  จังหวัดสมุทรปราการ  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

                   ๑.ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน

                      สำนักปลัด

                           พนักงานจ้างทั่วไป              จำนวน       ๑       ตำแหน่ง         

                             ๑.ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง    จำนวน        ๑       อัตรา 

                     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม            

                           พนักงานจ้างทั่วไป                   จำนวน       ๑        ตำแหน่ง

                            ๑.ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    จำนวน        ๑        อัตรา    

                      กองช่าง        

                           พนักงานจ้างทั่วไป                    จำนวน      ๑       ตำแหน่ง

                             ๑.ตำแหน่ง คนงานทั่วไป              จำนวน       ๑       อัตรา   

 

 

ดาวน์โหลด (PDF, 22KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 26KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 24KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 6KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 18KB)


ดาวน์โหลด (PDF, 6KB)

 

  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น อาจหมายถึงฟีดใช้งานไม่ได้ชั่วคราว กรุณาลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
bar-link
bar-stat
วันนี้ : _
เมื่อวานนี้ : _
เดือนนี้ : _
ทั้งหมด : _